Bc. Kateřina Buchtová, EFA

Ale jsem prostě Kateřina.

katerina-buchtovaJsem manželkou, matkou, ale také VIP Consultantem ve společnosti Partners Financial Services, kde pracuji od roku 2008.

K finančním trhům jsem se dostala díky studiu na PEF MENDELU. Předmět Finanční trhy mě opravdu zaujal. A vlastně mi také pomohl k rozhodnutí, v jakém oboru chci pracovat. Proto jsem na podzim 2008 šla na tzv. Info do společnosti Partners. Náplň práce mě nadchla. Prošla jsem úvodním zaškolením a začátkem roku 2009 jsem nastoupila do „ostrého provozu“. Mezitím jsem dokončila vysokou školu.

Postupem času jsem zjistila, že absolvování bakalářského studijního programu na ekonomické fakultě a základní vzdělání od Partners a obchodních partnerů mi nestačí. Neměla jsem totiž pocit naprosté profesionality a odbornosti. Proto jsem se přihlásila ke zkoušce EFPA, kterou předcházel intenzivní roční přípravný kurz. Po jeho absolvování jsem se přihlásila na zkoušku u asociace EFPA.

Dvoudenní zkoušku jsem úspěšně složila a stala se certifikovaným poradcem s celoevropsky uznávaným titulem EFA (European Financial Advisor), který garantuje odbornost a kvalitu práce.

Získáním tohoto titulu však nemám navždy vyhráno. Každý rok se musím aktivně vzdělávat. Mimoto jsem složila také zkoušky na penze a investiční poradenství, které pořádala ČNB. Porodila jsem syna. A s manželem jsme postavili dům.

Své znalosti jsem začala předávat dále formou školení koncipientů franšízy Partners v Olomouci, rok na to i v Hodoníně. V roce 2015 jsem poprvé školila sedmáky na ZŠ v Pozořicích finanční gramotnost. Bylo to skvělé.

A protože mě vztah se synem přiměl přihlásit se na kurz Respektovat a být respektován k manželům Kopřivovým, na podzim 2015 začala další etapa mého vzdělávání. Tentokrát však v osobním rozvoji.

Co plánuji do budoucna? Chci se dále věnovat klientům, ať již stávajícím nebo novým. Školit jak poradce a nováčky v oboru, tak i finanční gramotnost nejen na základních školách. A samozřejmě se starat o rodinu.

Zakládám si na opravdu úzké spolupráci s klienty. Vím, že důvěra a profesionalita jsou podstatou našeho vztahu. Chci mít jistotu, že ať se v životě mých klientů stane cokoliv, budu moci s klidem na duši říct „Nebojte se, o toto jsme se ve finančním plánu postarali, zařídím to.“

Co už mám za sebou.
Certifikáty a vzdělání

13.1.2017

Splnila jsem e-learningový kurz se závěrečným testem týkající se znalosti nového Zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb., který je platný od 1. 12. 2016. Bez tohoto kurzu s úspěšným zakončením testu není možné zprostředkovávat hypoteční úvěry.

Nyní

Pravidelně se vzdělávám pro udržení získáného certifikátu, titulu EFA.

1.6.2016

Absolvovala jsem zkoušku o investičním poradenství dle směrnice MIFiD 2. Jedná se o unikátní zkoušku pro finanční a investiční poradce, pracující se zúženým portfoliem investičních produktů.

Leden 2013

Splnila jsem podmínky registrace u ČNB pro oblast penzí, která je podmínkou pro oprávnění poskytovat služby spojené s důchodovým spořením a doplňkovým penzijním spořením. Registraci získá pouze úspěšný absolvent Zkoušky o odborné způsobilosti u akreditované osoby dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Září 2012

Absolvovala jsem certifikace ČNB pro poskytování služby investičního poradenství. Pro klienty to znamená individuálnější přístup „nezávislé řešení na míru“ a zároveň vyšší zodpovědnost finančního poradce za sestavení investičního portfolia. Službu investičního poradenství poskytuje méně než 10 % všech poradců registrovaných u ČNB.

Prosinec 2011

Získala jsem jako jedna z 18 lidí v celé ČR mezinárodně uznávaný certifikát European Financial AdvisorTM a jsem oprávněna užívat titul €FA. V současné době se jedná o nejvyšší možné vzdělání v oblasti finančního poradenství, které lze na území ČR získat.

2010–2011

Absolvovala jsem přípravný kurz k certifikační zkoušce EFPA. Kurz se skládá z 12 okruhů zaměřených na finanční plánování, legislativu, derivátové instrumenty, kolektivní investování, finanční trhy, analýza rizik, zdaňování a další. V červenci 2011 jsem kurz ukončila závěrečnou zkouškou.

Do roku 2010

Vzdělávala jsem se v rámci Partners akademie, školení od interních a externích školitelů, školení a certifikace od finančních partnerů, certifikace hypotečního specialisty, certifikace České národní banky (Podřízený pojišťovací zprostředkovatel, Vázaný investiční zprostředkovatel).

2007–2011

Studovala jsem na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, Fakulta provozně ekonomická, obor Veřejná správa. Studium jsem ukončila státní zkouškou a obhajobou BP