Energie

Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn se obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz) jakožto orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky a plynárenství s návrhem na rozhodnutí sporu se zprostředkovatelem o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.