Reference

Když školím:

S paní Bc. Kateřinou Buchtová, €FA jsme spolupracovali déle než rok. Na Partners marketu v Olomouci plnila roli portfolio manažerky a arbitra kvality výstupu nastavení jednotlivých produktů. Plnila roli školitelky interního vzdělávacího systému zaměstnanců. Každé ze svých rolí se ujala s pečlivostí a zodpovědností sobě vlastní. Její příkladný přístup k práci může být pro mnohé vzorem. Její vědomosti a praktické dovednosti napříč finančním trhem jsou stále vzácností. Jsem rád, že odbornou oporou mých zaměstnanců byla právě  Bc. Kateřina Buchtová, €FA. 

Bc. Martin Franek, ředitel PM Olomouc

Kateřina má, vedle nesporných odborných znalostí podpořených dlouholetou praxí, i jedinečnou schopnost předat své zkušenosti formou a jazykem, který je srozumitelný všem, i úplným začátečníkům. Je velmi empatická, připravena vždy naslouchat a tím si zajistit maximální pozornost a pochopení posluchačů.

Ing. Michal Kolařík , ředitel PM Hodonín

Od klientů:

Paní Buchtová nám byla doporučena kamarádkou a nelitujeme. Pomohla nám ve složitém životním období vyřešit situaci, se kterou si jiní finanční poradci nevěděli rady. Jelikož jsem po předchozích zkušenostech byla dost nedůvěřivá, potřebovala jsem vše podrobně vysvětlit, což pro paní Buchtovou nebyl problém. Paní Buchtovou hodnotím jako profesionála, který rozumí tomu, co klientům radí, má moji důvěru a můžu ji vřele doporučit všem, kteří hledají komplexní finanční poradenství.

Gabriela a Michal Vránovi, Křenovice

Velice si ceníme odborné pomoci Bc. Kateřiny Buchtové. Pomohla nám vyřešit naši nepřehlednou situaci v oblasti finančních produktů, které jsme v té době měli sjednány. Navrhla nám profesionální řešení a velmi srozumitelně vysvětlila řešení a budoucí přínos varianty pro nás. Pokud dnes člověk aktivně a pravidelně nemůže sledovat změny na finančním trhu, lehce se ztratí. Jedná se hlavně o to, že paní Buchtová vidí věci v  souvislostech, takže může nejlépe posoudit, co je pro nás, jako klienty schůdné, potřebné a výhodné. Z těchto důvodů můžeme paní Kateřinu Buchtovou jenom vřele doporučit.

Alena a Jiří Vymazalovi, Brno

S Katkou spolupracujeme od roku 2011 a jsme s jejími službami velmi spokojeni. Vždy se na ni můžeme obrátit a víme, že najde nejvhodnější variantu pro celou naši rodinu. Nejvíce si ceníme jejího osobního přístupu a schopnosti vše jednoduše a srozumitelně vysvětlit. Všem její služby vřele doporučujeme.

Jana a Pavel Štouračovi, Tvarožná

Paní Kareřina Buchtová není první pracovnicí svého oboru, se kterou jsme se setkali. Rozhodně je ale nejlepší a čím déle ji známe, tím více jsme přesvědčeni, že jsme si pro finanční poradenství nemohli vybrat nikoho vhodnějšího. Po dobu sedmi let, kdy se nám věnuje, svou profesionalitu dokázala v mnoha případech. Jako příjemný bonus vidím i fakt, že po lidské stránce jsme na „společné vlně“, takže schůzky s paní Buchtovou nemají ráz pouze pracovní a rozhovory se neodehrávají pouze na pracovní rovině, ale mají i osobní a mile přátelský rozměr. Pokud bych mohla svým známým někoho „ze srdce“ doporučit, bude to určitě paní Buchtová!

Marie a Michal Burianovi, Šlapanice

S Katkou jsme spokojení, svoji práci dělá dobře, rychle a pečlivě.

Alena a Pavel Martauzovi, Kovalovice

S Bc. Kateřinou Buchtovou jsem začal spolupracovat zhruba před 3 lety a za tu dobu si u mě udělala velice dobré jméno. Ve svém oboru je profesionálkou na svém místě, dokáže vždy poradit a vytvořit tu nejideálnější strategii pro každého jednotlivce. Vždy chápe danou situaci člověka a nevnucuje, jako někteří jiní „finanční poradci“, zbytečné produkty. Jednání s ní je vždy vedeno v příjemném duchu, což je pro každého jistě důležité. S klidným svědomím mohu spolupráci s paní Buchtovou všem doporučit.

Bc. Ondřej Divácký, Pozořice

Katka je velká profesionálka, která rozumí dané problematice. Spolupracujeme s ní již několik let a za tu dobu se z nás stali kamarádi. Řešíme s ní veškeré finanční investice, pojistky... a vždy nám vyšla ve všem vstříc. Na Katku je spolehnutí a je nám nápomocná i nad rámec své pracovní náplně, čehož si velmi ceníme.

Petra a Tomáš Kejhovi

Spolupráci s paní Buchtovou můžeme jedině doporučit, jelikož její zásluhou máme větší přehled v oblasti financí a v možnostech, které máme, ale nevyužíváme je. Dnes již víme, že nic není nemožné, jak se mohlo zpočátku zdát. Jsme velmi rádi za její individuální přístup a pečlivé nastudování naší situace. Ceníme si toho, že pro nás našla řešení šité na míru, i když naše situace ideální nebyla. Paní Buchtová nás nasměrovala správným směrem a díky ní jsme dnes tam, kde jsme.

Bonusem je také její přátelský přístup, stále dobrá nálada a snaha vyhovět klientovi po všech stránkách. Co se týče např. vzájemné komunikace, tak ta probíhala naprosto perfektně a osobní setkání bylo vždy o to příjemnější.

Díky paní Buchtové z nás opadl strach z budoucnosti a možných finančních problémů spojených se splácením hypotéky. Věříme, že její rady a doporučení pro nás budou do budoucna přínosem a že nám v případě nesnází opět ráda pomůže.

Bc. Monika Burýšková a Tomáš Vytrhlík